Non Abbiate Paura…

“Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!”

Az előző évekhez hasonlóan lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, teljes tanulói és nevelőközösségével az idén is csatlakozott az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez.

A mögöttünk (és sajnos még lehet, hogy előttünk is) álló megpróbáltatásokkal, aggódással terhelt hónapok alatt sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy “a bűntől fertőzött” beteg világunk gyógyulására és az emberiséget sújtó bajokra a mi Megváltónknál találhatunk gyógyírt. A közös imára hívó levél azzal bátorította a gyermekeket, tanáraikat és szüleiket, hogy Jézus Krisztus hozzánk is küldi az Édesanyját, aki sohasem sem hagyja magára beteg gyermekeit.

Mivel ebben az esztendőben október 18-a vasárnapra esett, az Országos Lelkipásztori Intézet azt javasolta az iskoláknak, hogy a következő napon, október 19-én fohászkodjunk együtt. Hétfőn Ft. Kullai Attila iskolalelkész atya és előimádkozó nyolcadikosaink imavezetésével közel 400-an végeztük el az örvendetes szentolvasót, kérve, hogy Szűz Mária anyai közbenjárására Szent Fia szabadítsa meg a világot a koronavírus-járványtól.

Az ima eredeti időpontjában, október 18-án a 9 órakor kezdődő szentmisén 5.a osztályos tanulóink végeztek felolvasói szolgálatot. Attila atya jóvoltából Szent II. János Pál pápa ereklyéje előtt imádkoztak a missziókért, országunk vezetőinek bölcs és bátor helytállásáért.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda közössége

 

Szavazz Brendára!

Kedves Közösségünk! Kedves Kollégák, Tanulóink, tisztelt Szülők!
👉Iskolánk 7. b osztályos növendéke – KUKLIS BRENDA -, a Nemzeti Versverseny országos középdöntőjébe jutott. Ez óriás siker, hiszen sok száz jobbnál jobb versmondó közül lett kiválasztva. Intézményünknek, a Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvoda eddig kivívott jó hírének növelése is a tét. Most egy új, egy nagy lépés előtt állunk: Brenda bejuthat az ország legjobb szavalói közé, a Nemzeti Színház színpadán léphet fel. Ehhez most sokak szavazatára is szükség van, hiszen Brenda sok órát töltött nagy és nehéz versek tanulásával, filmforgatással. Továbbjutásának lehetősége az iskolatársak, szülők, ismerősök ujjában van. Ehhez az alábbi klipre kell szavaznia minél többeknek, hogy Brendát láthassuk a legjobbak között, és segítsük abban, hogy akár a legjobb lehessen. Csak egy like-ot (lájk) kell nyomnia/nyomnod az alábbi videóra! A félreértések elkerülése végett, szavazni az alábbi linken keresztül a youtube videó alatti 👍Ez tetszik” ikonra kattintva lehet.

Szent Gellért Nap 2020…

Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról Szent Gellért püspökről. Az ünnep alkalmával Ft. Kullai Attila iskolalelkész atya ünnepi szentmisét mutatott óvodai és iskolai közösségünk számára.

A szentmise végén a templomban adta át Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető – az óvoda alkalmazotti közösségének szavazatai alapján – Kocsispéterné Süli Andrea óvodai tagintézmény-vezetőnek a Szent Gellért díjat.

Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető megemlékezett az iskola alapítóiról, az egykor itt tanító szerzetesnővérekről, nevelőink és tanulóink koszorút helyeztek el az iskolaalapító Csontos Károly és neje Nemes Szabó Mária, valamint az egykor iskolánkban tanító Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek sírjánál.

„Az Úr vezesse végig az úton…”

Dr Bábel Balázs Érsek Úr 2020. augusztus 1-i hatállyal Ivanics Zoltán atyát Kiskunmajsáról a Kecskeméti Főplébániára helyezte segédlelkészi beosztásba, valamint megbízta a város új lelkészségének szervezőlelkészi feladataival. Zoli Atya 2020. július 26-án a 9 órai szentmisén búcsúzott el egyházközségünktől, ahol egy évig végezte lelkipásztori szolgálatát. A szentmise végén az Egyháztanács Elnöke, majd Molnár Attila tanulónk mondott köszönetet. Iskolalelkész Atyától intézményünk alkalmazotti közössége július 22-én köszönt el.

A 2019/2020-as tanév végén jubiláló pedagógusunk Czakóné Csukonyi Anita!

30 év szolgálatért járó jubileumi jutalomban részesült Czakóné Csukonyi Anita kolléganőnk, aki 1989-ben szerezte környezetismeret szakkollégiumi végzettséggel kiegészített általános tanítói diplomáját a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán.

Oktató nevelői munkáját 1989 őszén Kisszálláson kezdte, majd a kiskunmajsai diákotthonban folytatta. Életútjában benne van szinte az egész iskola történet, hiszen 1991-ben ő is a biztosat adta fel a bizonytalanért, amikor úgy döntött, hogy az akkor megalakult  iskolánkban éli tovább hivatását. Tette ezt lelkiismeretét követve katolikus keresztény hitéből fakadó reménnyel.

Törékeny alkata ellenére tanúsított nagy munkabírása, a mögötte álló 30 éves nevelői tapasztalata, iskolánk iránti elkötelezettsége, színvonalas pedagógiai munkájában és példás kollegiális kapcsolataiban tükröződik vissza.

Nagy elhivatottsággal végezte és végzi feladatait munkaközösség vezetőként, osztálytanítóként, csoportvezetőként. Feladatvégzésében precíz, naprakész, igényes, gondot fordít az önképzésre. Nap, mint nap, olyan szemlélettel dolgozik melynek középpontjában a kisgyermek, a gyermekek érdeke, személyiségük tiszteletben tartása nevelése, hitre nevelése áll.

Szívből reméljük, hogy jó egészségben még nagyon sok kisgyermek felnevelésében lesz része intézményünk közösségének körében.

szentgellertmajsa@gmail.com

A kiskunmajsai

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógus állást hirdet

ének-zene bármely szakos,

 tanári munkakör betöltésére.

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

az intézmény iskolai telephelye,

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és juttatások megállapítására a hatályos törvényi rendelkezések az irányadók.

Az alkalmazás feltételei:

Pedagógus végzettséget igazoló oklevél,

erkölcsi bizonyítvány,

a római katolikus egyházhoz való tartozást igazoló dokumentumok,

(pl: keresztlevél, esetleg lelkipásztori ajánlás stb.)

Benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, diploma, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör

  1. szeptember 1-től tölthető be.

Az alkalmazási feltételekkel kapcsolatosan további információk kérhetők a 3677482383 intézményi telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton jelentkezhetnek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda címére a jelentkezés írásban történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u.2.), vagy elektronikus úton a szentgellertmajsa@gmail.com e-mail címen keresztül.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb fontos információk:

  • A munkáltató egyházi jogi személy.
  • Szolgálati lakást nem biztosítunk.

Óvoda építés 2020.07.30.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Óvoda építés 2020.07.30.
Építtető: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Tábori Hírmondó 5.szám

Úgy elröpült ez a hét, mint a szél szárnyára kapott buborék

Július 3-án izgalmas és fergeteges nappal zárta kapuit az Erzsébet tábor három csoportja.

Sportoltunk, vetélkedtünk, hogy „ki mit tud” igazán megmutathatta a mai délelőttön, mert az időjárás előrejelzés miatt táborozóink félve attól, hogy ebéd után „nem léphetnek majd pályára”, a reggelit követően mérték össze erejüket és tudásukat, tehetségüket. Köszönjünk Zsolti bácsinak és Andi néninek, hogy a legkisebbek számára is leküzdhető akadályokat „gördítettek” elénk. Éva néni pedig tucatszám készítette a csillámtetoválásokat. Nemcsak lányoknak!

Délután végre mindannyian ízelítőt kaphattunk a nyár egyik legfinomabb gyümölcséből, bár nagy meglepetésünkre kiderült, hogy az egyik táborozó társunk egyáltalán NEM SZERETI A DINNYÉT! Erre mondják, hogy a kivétel bizony erősíti a szabályt.

A futó felhők elől hol bemenekültünk, hol meg direkt kigurítottuk a labdákat az árkád alól, hogy nyomós indokunk legyen ki-kiszaladgálni értük és közben élvezni a frissítő záport.

Amikor aztán ismét előbújt a nap, jöhetett a meglepetés program. Egyik táborozó testvérpárunk édesanyja óriás buborékfújó eszközöket küldött a táborozó csoportoknak. Nagy volt a forgalom, lótás-futás a program helyszínek között, hiszen a dekupázsolást is sokan ki szerették volna próbálni, és még egy, meg csak még egy, csak egy utolsó ajándékozni valót elkészíteni. Miközben persze a tábori moziba is jó lett volna bekukkantani.

És anya, apa természetesen nyugodtan várhatott a kapuban, mert egy utolsó kiadós ugrálással a trambulintól is búcsút kellett venni egy időre.

Fáradtan, de élményekben, új barátokkal gazdagodva zártuk “mini” táboraikat, abban a reményben, hogy jövőre újra, ugyanitt, vagy Zánkán, esetleg Fonyódligeten ismét együtt táborozhatunk.

Nagyon szépen köszönjük az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványunak ezt a felejthetetlen hetet.

És hálásak vagyunk mindenkinek, aki “hivatalból” vagy önként hozta, vitte, vette, letöltötte, nyomtatta kitöltötte, aláírta, szkennelte és újból feltöltötte, telefonon leegyeztette, fotózta, kitakarította, fel- és letörölte, fertőtlenítette…, s ki tudná mind felsorolni azt sok-sok segítséget és támogatást, amit a hét során kaptunk táboraink sikeres megvalósításához.

 

Aprófalva nevében Hédi és Éva néni, a Majsai pandák nevében Zsóka és Margitka néni, a Nagytesók nevében pedig Melinda és Andi néni

Tábori Hírmondó 4. szám

Csak tiszta forrásból meríts!

Kissé viharosan indult a táborélet csütörtökön. Dörgött és villámlott rendesen! Ám, mivel nem csak csupán turistaként, hanem zarándokként is készültünk Szentkútra, vállalva az út “viszontagságait” – a mellettünk elviharzó kamionok és buszok nemcsak a Dottónk esővédő oldalfalait csapták az égig, de az úttestre hullott esővizet ránk is. Természetesen ezen inkább nagyokat derültünk, mint bánkódunk volna s mire Szentkútra értünk az ég is kitisztult.

A délelőttöt lelki elcsendesedéssel töltöttük, megpihentünk a Szűzanya lábainál.. Ivanics Zoltán iskolalelkész atyánk szentmisét mutatott be nekünk a kegytemplomban. Sarlós Boldogasszony ünnepének – a Szűzanya Erzsébetnél tett látogatása kapcsán beszél a találkozás öröméről, és szélt arról is, hogy mennyire hiányoztunk egymásnak az elmúlt három hónap alatt. Milyen jó újra találkozni, együtt lenni a barátainkkal.

Ebéd után a táborozók birtokba vették a pálos kolostorhoz és kegyhelyhez tartozó hatalmas ligetes és szabad területeket. Aprófalva lakói közül többen órákon át “játszottak” a forrásból továbbcsordogáló kispatak mentén, mások a kegyhely árkádjai vagy egy-egy árnyas fa alatt beszélgettek, tollasoztak, labdáztak és természetesen hatalmas méta csatákat vívtak egymással.

Uzsonna idejére hazaérkezett a rendház házfőnöke Barnabás atya is, aki beszélt nekünk Boldog Özsébről, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend alapításáról. És biztatott minket, hogy jöjjünk máskor is.

Mindenki kedvenc dottója, amely több száz gyermeket séta- vonatoztatott a héten díjtalanul, többek között a mi táborozóinkat is, és amit ezúton szeretnénk megköszönni városunk Polgármesteri Hivatalának és alpolgármester asszonyának, időben begördült értünk és hazaszállította fáradt “vándorainkat”.

Hogy elrepült a hét! Holnap bezár az Erzsébet tábor.

A “zarándok” táborozók nevében Margitka néni

 

Tábori Hírmondó 3. szám

A körmönfonás nem is olyan körmönfont dolog!

A szerda reggel a tábori élet klasszikus harmadik napjára jellemző, “had aludjak még egy kicsit, még reggelizni sem bírok, ma ugye nem megyünk sehová és nem csinálunk semmit” hangulatban indult, ám hála a Konecsni György Művelődési Központ vezetőjének Vadkerti Rita néninek és lelkes szakember csapatának pillanatok alatt életre keltek a  táborlakók.

Kiskunmajsa legrégibb épületének bemutatása mellett ugyanis helytörténeti vetélkedővel, kézműves foglalkozásokkal vártak minket a Tájház munkatársai. Csodaszép karkötők, hajdíszek és nyakbavalók kerültek ki a fürge ujjak közül. Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű felajánlást.

A vetélkedők fogós kérdéseinek megfejtésében elvesztett energiát némi szénhidrát bevitellel – Balaton Bummal pótoltuk., mondván, ha már lubickolni nem tudunk benne, legalább élvezzünk belőle valamit!

Mivel igen tüzesen kezdett ránk sütni a déli nap sugara, a visszagyalogolás hallatára csoportjainkon ismét úrrá lett az a bizonyos “harmadik napi” tompultság. Ám a Polgármesteri hivatal “mentésünkre” küldte a Dottót, így a bolognai spagetti sem hűlt ki, időben begördültünk a finom ebédre.

Már a “táborhelyünkön” várt az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány munkatársa, aki helyszíni szemlét tartott a csoportjainknál. Rengeteg életképet készített és úgy tűnt nagyon elégedett azzal, amit tapasztalt. (Pedig mi csak ebédeltünk, majd “csendes pihentünk”!)

Délután a táborozók legbátrabbjait ötfős csoportokban, szigorú biztonsági szabályok betartása mellett várta Balog Sanyi bácsi és a templomtorony, míg tériszonnyal küzdők vagy kevésbé bátrak a táborban nemezeléssel, pillangókés tündérek készítésével múlatták az időt. És természetesen a mai nap sem múlhatott el hűsítő jégkrém és trambulin nélkül.

A holnap délelőttje a csendé lesz, hiszen Szentkútra megyünk a Pálos atyákhoz, de délután számunkra új, valójában régi és hagyományos népi labdajátékokat is kipróbálhatunk.

A táborozók nevében Margitka néni