Adventi lelki nap

„Ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen karácsony.” /Szilágyi Domokos: Karácsony/

Igazán különleges lelkinapi készület előzte meg intézményünkben a Karácsonyt, Urunk Jézus születésének ünnepét. Lelki napunkra iskola lelkész atyánk Szakács Tibor három verbita missziós szerzetest hívott meg: Remis SVD atya és Sebastian SVD atya indiából érkeztek Magyarországra, Tomek atya pedig Lengyel országból érkezett a misszióba.

A napunkat közös iskolai szentmisével kezdtük, amit a vendég atyák mutattak be iskolalelkészünkkel együtt, majd egyéni időbeosztás szerint szerveződött az osztályok és évfolyamok programja. A nap során minden osztálynak alkalma volt a szerzetes atyákkal egy órában találkozni, lelki felkészítésüket meghallgatni. A szerzetesek nagyon nyitottak és közvetlenek voltak a diákokkal, akiknek nem csak az atyák élményközpontú tanítása, de személye is megragadó volt. Megosztották velünk missziós munkájuk nagy tanulságait, élményeit, hogy a mi gyerekeink is jobban tudatosítani tudják magukban a számukra természetes dolgok értékét. A harmadik világban végzett missziós tevékenységükről készült felvételeken keresztül hozták közel a gyerekekhez azt az élményt, amiről már sokat hallottak, de szívükkel még nem biztos, hogy értettek. Az atyák személyes tanúságtétele sok gyermeknek és nevelőnek is megindító, elgondolkodtató volt. Mindemelett játékokkal, magvas Szentírás alapú lelkivezetéssel vittek minket közelebb Btelehemhez.

Amíg az osztályok várakoztak az előadásra, lehetőségük volt az ünnep előtti szentgyónásuk elvégzésére, valamint kreatív, a témához kapcsolódó feladatok osztályszíntű, csoportmunkában való teljesítésére. Összeségében tartalmas és az ünnepre, a Lényegre hangoló lelki programunk volt.

Horváth Hedvig
Hittanár-nevelőtanár

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda