2018. évi OKM mérés intézményi összesített mérési eredményei

Intézményünk 6. évfolyamos tanulói mindkét kompetencia területen valamennyi viszonyítási csoporthoz hasonló, szignifikánsan nem eltérő eredménnyel zárták a mérést.

8. évfolyamosaink mindkét kompetenciaterületen az országos szövegértés eredményének kivételével, valamennyi viszonyítási csoporteredményénél (országos, városi és közepes városi általános iskolák) szignifikánsan jobban teljesített. Hasonlóan szignifikánsan jobb eredményt értek el a két évvel korábbi és a CSH indexük alapján elvárhatótól is.