Belépés az elektronikus naplóba

e-naplo
Kérjük, kattintson az “Kréta E-napló” logóra
és tájékozódjon gyermeke iskolai eredményeiről naprakészen!

Tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztató

Tisztel Szülők, kedves Diákok!

A járványügyi helyzet Magyarországi kedvező alakulásának köszönhetően mindannyiunk nagy örömére szeptember elsején hagyományos nevelési-oktatási keretek között kezdhetjük a 2020/2021. tanévet.

Mindannyiunk egészsége és biztonsága érdekében azonban a ránk váró tanév tanügyi, egyházi és közösségi ünnepségeinek, rendezvényinek megszervezése és az azokon való részvétel rendje mindenkor a NNK aktuális eljárásrendje és a köznevelési intézmények számára meghatározott protokoll alapján történik majd.

Ennek értelmében tisztelettel tájékoztatjuk Önöket és Benneteket, továbbá az intézményünk területére, telephelyeire vagy rendezvényhelyszíneire bármely célból belépő kedves látogatóinkat a jelenleg érvényben lévő és szigorúan betartandó előírásokról.

Intézményünket és programjainkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló és személyes megjelenést igénylő ügyintézés vagy munkavégzés céljából belépő felnőtt látogathatja.

A nagyobb létszámú zártéri és szabadtéri rendezvényeink megszervezése során egyaránt (például tanévnyitó ünnepség, bálak, kulturális programok) szigorúan be kell tartanunk és tartatnunk az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátokat és az alapvető egészségvédelmi intézkedéseket, (távolságtartás, kézfertőtlenítés, a rendezvényen való résztvevők körének korlátozása, szellőztetés, esetenként/szükség esetén maszkviselés kérése stb.).

Mindezek érelmében a templomunkban bemutatandó Veni Sancte szentmisénk az alábbiak szerint kerül megszervezésre:

A szentmisén kizárólag intézményünk tanulói és dolgozói, valamint a leendő 1.a és 1. b osztályos tanulóink szülei vehetnek részt. Kérjük a kedves „elsős” szülőket, hogy a számukra kijelölt karzatokon helyet foglalva szíveskedjenek az ünnepi szentmisén részt venni.

A tanulók, iskolai ünneplő egyenruhájukban megjelenve, osztályközösségek szerint a templomban számukra kijelölt padokban a szentmise megkezdése előtt minimum 5 perccel foglaljanak helyet.

A szentmise 16:30-kor kezdődik és Ft. Kullai Attila iskolalelkész atya fogja bemutatni. A Veni Sancte után a tanulók hazabocsátása a templomból történik kb. 17:45 perckor.

A maszkviselés a szentmise alatt jelenleg még nem kötelező, de kérjük az érintett kedves szülőket, hogy a biztonság kedvéért tartsanak maguknál maszkot.

Az elkövetkező napokban ügyintézés, tankönyv vásárlás és taneszközök behozatala miatt intézményünkbe, telephelyeinkre érkezőket kérjük a fertőtlenítő pontok használatára, a mosdók higiéniájának fokozott óvására. A maszkviselés jelenleg az intézmény nyílt, szabad területein, illetve a tanulók, dolgozók számára az épületben sem kötelező, de kérjük a szülőket, felnőtteket hogy a tantermekbe lépve viseljenek maszkot.

Az első tanítási napra 2020. szeptember 1-én (kedden reggel) 7:30-kor csengetünk be. Kérjük, hogy valamennyi diákunk a főépületbe érkezzék. Intézménybe lépés a hátsó, Csontos Károly utcai nagykapun át történik. Kifejezetten kérjük a tanulókat iskolába kísérő szülőket, hogy gyermekeiktől az intézmény bejáratánál szíveskedjenek elköszönni. Az intézmény területére a korábban említett létszámkorlátozás miatt (500 fő) kérjük, csak személyes jelenléthez kötött ügyintézés céljából nagyon indokolt esetben lépjenek.

A Házi Rend és a további óvó- védő intézkedések ismertetésére az első tanítási napon (2020.09.01.) kerül sor.

Kérjük, kövessék nyomon az aktuális országos járványügyi intézkedéseket és az intézmény ez irányú tájékoztatásait is.

Szíves megérésüket tisztelettel köszönjük.

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

Tisztelt Szülők!

A 220/2020 (V.22) Kormányrendeletnek eleget téve – a tanév végéig érvényben lévő digitális tanrend biztosítása mellett – intézményünk 2020. június 2-tól szülői kérésre tanulói felügyeletet biztosít.

Az ügyelet megszervezésének érdekében tisztelettel kérjük, hogy 2020. május 28-án reggel 9-ig a kért adatokat elektronikus/papír formában szíveskedjenek intézményünk titkárságára eljuttatni.

A kérdőívet csak abban az esetben kell kitölteni, ha gyermekük számára felügyeletet szeretnének kérni. Egyéb esetben a kitöltésétől szíveskedjenek eltekinteni.

Az igényléseket a KRÉTA e-ügyintézés kérdőívek menüpont alatt találják, (melyet csak szülői jogosultsággal belépve érhetnek el és tölthetnek ki!), vagy nyomtatott formában iskolánk bejáratánál is átvehetik. A Classroom rendszerben Word formátumban is rendelkezésükre bocsájtjuk, amelyet e-mailben is beküldhetnek a szentgellertmajsa@gmail.com címre.

Kedves Szülők és Gyerekek!

A járványügyi helyzetre és érsek úr rendelkezéseire való tekintettel a május 24-i elsőáldozás elmarad! Nem szeretnénk egy évet várni az elsőáldozással, ezért a terveink szerint, és ha a járványhelyzet megengedi, szeptember és október környékén szeretnénk megtartani az elsőáldozást! A részletekről később fogunk tájékoztatást adni!

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten.

Ez érint bennünket is!
Néhány közérdekű információ:

Ha valaki mégis szeretné lemondani a jelentkezését, akkor az jelezze az iskola titkárságának emailben vagy telefonon – szentgellertmajsa@gmail.com, +36-77-482-383. (Jelzem, hogy 2021-ben akkor újra kell jelentkeznie!)

Az elsőáldozással kapcsolatosan Mohos Gábor püspök atya ezt írta: “Az elsőáldozásra jelentkezettekkel kapcsolatosan a szükséges egyházi egyeztetések folyamatban vannak. Természetesen mindenki szabadon dönthet majd arról, hogy idén a saját plébániáján lesz elsőáldozó vagy egy évvel elhalasztja az elsőáldozást és fenntartja jelentkezését, hogy majd a jövő évi kongresszuson legyen elsőáldozó. Azok számára, akik eleve 2021-ben készülnek az elsőáldozásra, szintén lehetőség nyílik arra, hogy ezt a jövő évre halasztott kongresszus keretében ünnepelhessék. A szükséges teendőkről később tudunk iránymutatást adni. A további tájékoztatásig szíves türelmét kérjük.”

Kérném azon szülők visszajelzését az iskola titkársága felé – szentgellertmajsa@gmail.com, +36-77-482-383, akiknek gyermeke az elhalasztott kongresszuson lettek volna elsőáldozók, hogy a plébániai elsőáldozáshoz szeretnének e csatlakozni, vagy szeretnének egy évet várni!

Köszönöm a türelmet és a segítséget!
Imádsággal
Zoli atya

Igényfelmérés és jelentkezés a 2020/2021. tanévben indítandó szabadon választható foglalkozásokra

Intézményünk a kötelező tanórai foglalkozások mellett a 2020/2021 tanévben is szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások szervezését tervezi.

A szabadon választható foglalkozások körét/típusait intézményünk pedagógiai programjának részét képező helyi tanterve tartalmazza. A szabadon választható foglalkozásokra történő felvétel a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján a tanulók szüleinek kérésére történik.

A tanulók szülei kérelmük benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszik, hogy amennyiben gyermekük felvételt nyertek valamely szabadon választott foglalkozásra, a jelentkezésük a teljes tanévre szól, azon a tanulónak az utolsó tanítási óra befejezéséig kötelessége részt venni. Tanév közbeni pótjelentkezésre sajnos nincs lehetőség.

A szabadon választható foglalkozások csoportjainak tanulólétszáma (a felzárkóztató, habilitációs és rehabilitációs, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások kivételével) legkevesebb 10 fő.  A szabadon választható foglalkozások vezetőinek kiválasztása és kinevezése a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján teljes mértékben az intézményvezető hatásköre.

A gyermek több szabadon választható foglalkozásra is jelentkezhet. A szabadon választható foglalkozásokat és azok csoportjait az intézményfenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján biztosítjuk tanulóink számára ezért azok tényleges indítását vagy heti óraszámát illetően a változtatás jogát fenntartjuk!

Tisztelettel kérem, hogy, amennyiben a 2020/2021-as tanévben szeretnék igénybe venni a napközi otthonos/ tanulószobai foglalkozások, szakkörök, énekkar, iskolai sportköri foglalkozások, tehetséggondozó/továbbtanulásra előkészítő foglalkozások bármelyikét a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ellenőrző főmenü sorában található e-Ügyintézés baloldali paneljában található kérdőívek alatt közzétett igényfelmérő lapot (több gyermek esetén értelemszerűen mindegyikükre külön-külön) legkésőbb 2020. május 18-ig szíveskedjenek kitölteni és az alaprendszeren keresztül a kész/beküldés gombbal véglegesíteni.

Az elektronikus felület kezeléséhez és a kitöltéshez az alábbi linken találnak segítséget.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=33327105

A fentebb ismertetett szabályozások fegyelembevétele mellet és gyermekük terhelhetőségének, valamint intézményen kívüli egyéb tervezett elfoglaltságainak ismeretében tisztelettel kérjük az igényfelmérő és jelentkezési lap felelősségteljes kitöltését.

Kiskunmajsa, 2020. május 4. Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető

Épül a Szent Gellértesek új óvodája!

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye beruházásának köszönhetően új óvodaépülettel gazdagodik a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda.

Örömmel osztjuk meg Önökkel, hogy az egykori épületek elbontása után szépen halad a kivitelezés és már állnak óvodánk új falai.

Fogadják szeretettel a gyermekeinket és leendő óvodásainkat váró épület látványterveit.

Tóthné Kovács Zsuzsanna intézményvezető

Rendkívüli közlemény: koronavírus

Kedves Szülők!

Magyar Közlöny 42. számában délután jelent meg az 1102/2020.(III.14.) Kormány határozat: A koronavírus miatti köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről című jogszabály.

Ennek értelmében 2020. március 16-tól kezdődően TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND lép életbe az iskolákban.

A tanulók nem látogathatják a nevelési-oktatási intézményeket. Az oktatást digitális formában fogjuk megoldani.

Kérem, hogy várják meg az osztályfőnökökkel kialakított csatornán a további közös munkához szükséges információkat, melyet leghamarabb hétfőn a tantestületi egyeztetést követően fognak megosztani.

Köszönjük az együttműködésüket !

Tóthné Kovács Zsuzsanna
intézményvezető

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet szerint az óvodai ellátást végző intézmény esetében az elhelyezés szerinti polgármester rendkívüli szünetet rendelhet el.

A Polgármesteri Hivatalban történt intézményvezetői tájékoztatás alapján – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – március 16-án óvodánk a szokott nyitvatartási időben ügyeleti rendben működik. Az ügyeletet igénylő gyermekek számára az étkezés biztosított.

Kérem Önöket, hogy csak azok vegyék igénybe az óvodai ellátást, akik számára gyermekük elhelyezése nem megoldott!

MÁRCIUS 17-től (kedd) határozatlan ideig, óvodánk ZÁRVA tart!

Megértésüket köszönjük!

Tóthné Kovács Zsuzsanna
intézményvezető

A nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!