A rózsafüzér elkísért engem…

„A rózsafüzér elkísért engem örömben és próbatétekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá és mindig bátorítást találtam benne.” / II. János Pál pápa/

Októberben kitüntető figyelmet szentelünk a rózsafüzér közös és egyéni imádkozásának az egyház liturgikus parancsai szerint. Nem újkeletű hagyomány a rózsafüzér közös elmondása. Régtől fogva imádkozta nemzetünk is nagy tisztelettel.  Arra invitál ez az ünnepi hónap, hogy figyelmünket mindinkább Szűz Máriára, gondoskodó égi anyánkra és Jézusra, az ő értünk szenvedő fiára irányítsuk.

Amikor imádkozunk, Istennel, mint legbensőbb barátunkkal beszélgetünk, a vele való barátságunkat, kapcsolatunkat tápláljuk. Hasonló módon a rózsafüzér imádkozása közben kapcsolatot tartunk égi édesanyánkkal, Máriával. Azonban nem csak egy baráti érzés ápolásáról van szó. Az „Üdvözlégy Mária” imádkozása közben szemlélődünk, szívünk mindinkább megtisztul, szándékainkat, gondjainkat, örömünket, bánatunkat Máriával együtt visszük Isten elé. Tanulóinknak is szeretnénk ezt a fontos élményt, megtapasztalást átadni, elmélyíteni, hogy miért is fontos az Istennel, Szűz Máriával való „rendszeres kapcsolattartás”, az egyéni és közös imádkozás.

Október hónapban különböző programok segítették a gyerekeket ennek az élménynek a felismerésére. Az egyik ilyen lehetőség ebben a hónapban az esti szentmisék előtti rózsafüzér imádkozás volt. Minden este imacsoportok, kisközösségek, hittancsoportok imádkoznak megfogalmazott szándékaikért, Mária közbenjárását kérve. Idén a 4.a és a 6.a osztályközössége képviselte a tanulókat egy-egy esti alkalom során, ahol a diákokért, az osztályközösségért, iskoláért imádkoztak. Emellett az iskola munkaközössége is összejött imádkozni a Szentolvasót tanárokért, iskoláért, dolgozókért, valamint az óvoda munkaközössége is hasonlóképpen vitte szándékait Szűz Mária elé egy következő esti alkalom során.

Október 21-én a Máltai Szeretetszolgálat és a plébánia szervezésében megrendezésre került a Szent István Házban az Őszi Játszóház nevű program. Ezen a plébániai programon is több tanulónk szüleikkel együtt vett részt. A foglalkozáson nagyon jól éreztük magunkat és a sok meglepetés mellett egy különlegességet is hazavihettek a gyerekek. Egyedi, majsai rózsafűzért készíthettek maguknak, melyet Tibor atya megszentelt. Többen közülük örömmel hozták magukkal a délutáni városi rózsafüzér imádságra új olvasójukat. A várost beimádkozó lelki programon az „Élő rózsafüzéren” iskolánk vezetősége, tanulói, tanárai, alkalmazottai is részt vettek. A különböző állomásokon más-más szándékért imádkoztak. A plébániánál a papokért, egyházi vezetőkért, a polgármesteri hivatalnál a város vezetőiért, a katolikus általános iskolánál tanárokért, óvónőkért, dajkákért, a katolikus gimnáziumnál a diákokért, az egészségháznál az orvosokért, betegekért és az őket gondozókért, a temetőnél elhunytakért, az óvodánál a gyermekekért, majd bezárólag a templomnál az egyházért ajánlotta szándékait az imádkozó közösség.

Természetesen a szentek tiszteletéről sem feledkeztünk meg, hiszen az ő életpéldájuk is irányadó mindannyiunk számára. Október 4-én Szent Ferenc emléknapján a tanulók és a munkaközösség iskolai szentmisén vett részt, amit iskolalelkészünk Szakács Tibor atya mutatott be. Ministránsaink és az ötödik évfolyam diákjai vállaltak oltárszolgálatot és felolvasást.

Horváth Hedvig

hittanár-nevelőtanár