Idegennyelvi mérés 2018 – eredmények

Az idegen nyelvi mérés azt mérte, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) keresztül mérte a nyelvtudást. Angol és német nyelvi részmérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből állt. 6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhet maximális pontszám 60 százalékát elérte.

Az idegen nyelvi mérés feladatlapjainak javítása és az eredmények rögzítése, majd kiértékelése intézményi szinten történt.

A 2018. évi idegen nyelvi mérés eredménye:

– 6. évfolyam angol, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 29 tanuló 97%-a,

– 6. évfolyam német, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 19 tanuló 89%-a,

– 8. évfolyam angol, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 35 tanuló 100%-a,

– 8. évfolyam német, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 14 tanuló 86%-a.