Idegen nyelvi mérés

Az idegen nyelvi mérés azt mérte, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) keresztül mérte a nyelvtudást. Angol és német nyelvi részmérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből állt. 6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhet maximális pontszám 60 százalékát elérte.

Az idegen nyelvi mérés feladatlapjainak javítása és az eredmények rögzítése, majd kiértékelése intézményi szinten történt.

A 2017. évi idegen nyelvi mérés eredménye:

–        6. évfolyam angol, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 24 tanuló 83%-a,

–        6. évfolyam német, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 16 tanuló 56%-a,

–        8. évfolyam angol, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 21 tanuló 100%-a,

–        8. évfolyam német, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 11 tanuló 82%-a.