Ballagás 2019

Különdíjas osztályjutalom a rajzpályázaton

120 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsán

Rajzpályázatot hirdetett a 2019-es évben a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Iskolánkból több diák is nyújtott be rajzokat, illusztrációkat Kovács Katalin tanárnő vezetésével. A pályamunkák elbírálásában külföldről Magyarországra látogató tűzoltók is részt vettek.

Büszkék vagyunk, hogy az 5. b osztályban két díjazott tanulót is értékeltek. Tóth Réka nyert el helyezést és a különleges különdíjas nyereményt Bartha Zsófia kaphatta legszínesebb kategóriában.

A jutalmakat Turi Zsolt, a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára adta át.

Zsófi jutalma volt, hogy az egész osztályával együtt ellátogathatott a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületébe.

Részt vehettünk szervezésükben egy tűzoltósági bemutató előadáson. Láthattuk az ország legjobban felszerelt tűzoltó autóját, szervét.

Megismerhettük a kárjelentés folyamatát.

Betekinthettünk a parancsnoki szobába, ahol láthattuk, hogyan történik egy káresemény megoldásának előkészítő folyamata.

Kipróbáltuk, milyen súlyosak a mentésben használt eszközök.

Megemelhettük a tűzoltáskor használt, működő tömlőt.

Beülhettünk a több mint 30 méter magasságra emelkedő tűzoltó darus kocsiba.

Köszönjük, hogy megismerhettük felelősségteljes munkájukat!

Az 5. b osztály közössége, Bánné Csontos Ágnes Erzsébet – osztályfőnök

Elsőáldozás 2019

„Krisztus teste, szentelj meg engem…”

Elsőáldozás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolánkban

Az eucharisztia a legméltóságosabb szentség, keresztény életünk csúcsa és forrása, amely jelöli és létrehozza Isten népének egységét és építi Krisztus testét.

Ennek vételére készült három éven át a harmadik évfolyam 37 tanulója, így méltó módon járulhattak 2019. május 26- án elsőáldozásra gyermekeink. Sok szervezés és készület előzte meg ezt a szép ünnepet, mely a hitoktatók, tanítók és a szülők közös munkája nélkül nem valósulhatott volna meg.

Nagy ünnep ez! Először magunkhoz venni Krisztust testét, eggyé válni vele, közösségben lenni vele. Talán megfogalmazni nem tudták mindezt diákjaink, de érezték, valami új kezdet előtt állnak. Az egész szentmise más hangulatban telt, átjárta a boldog várakozás izgalma: tiszta szívvel állni a szentélyben, megkapni a szülők áldását, felkészülten várni az Oltáriszentséget, olyan pillanatok sora ez, mely örök emlékként tud a gyermeki szívekbe beleégni.

Ezért mi is imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy az Oltáriszentség rendszeres vétele által erőt és reményt merítsenek a világ küzdelmeihez!

                                                                                              Bővízné Csontos Márta

Több fordulós történelem országos tanulmányi csapatverseny

Sikereink a XVI. Takáts Sándor országos történelem tanulmányi versenyen

170 éve a márciusi ifjak gondolataiban és tetteiben született egy új magyar állam. Alig másfél év múltán megtorlások időszaka kezdődött szabad lelkű hazánk ifjai ellen. A tragikus év viszont büszke eredményekkel is ellátta az utókor Magyarországát.

1849. Ettől az évtől kezdve létezik ismét magyar honvédségünk. Megalapítják Budapesten a Füvészkertet. Későbbi tudós magyarjaink születési éve is ez a gyásszal teli idő. Ekkor született Lóczy Lajos, földrajztudós, Kőnig Gyula, matematikus, Fabinyi Rudolf, vegyész-kémikus, Khuen-Héderváry Károly, későbbi miniszterelnök, Darányi István, jogász, Baditz Ottó, festőművész.

A végzős diákjaink négyfordulós történelem csapatversenyen vállalkoztak arra, hogy ismereteiket felelevenítik, és elmélyednek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben.

A versenysorozat célja a történelem iránti érdeklődés komplex módú felkeltése, tehetséggondozás, képességfejlesztés, valamint a társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek, ének-zene, dráma, hittan tantárgyakhoz kapcsolódóan fejleszteni az írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikációt, rendszerszemléletet, problémamegoldó képességet, térbeli és időbeli tájékozódást, ismeretszerzést, a digitális kompetencia területét. A versenyszervezés a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola tanárnője, Tyavoda Julianna érdeme.

A katolikus iskolák 5-8. osztályos diákjai részére meghirdetett csapatversenyen az országból 34 csapat indult a tanév elején. A legerősebb és legkitartóbb csapatokat várták 2019. május 18-án szombaton Kiskunhalasra, a közelmúltban Európa-szintűen felújított Thorma János Múzeum Galériájába. A helyszín méltó volt az évforduló megemlékezésének helye lenni. Itt található többek között a kiskunhalasi születésű Thorma János festőművész két monumentális méretű és jelentőségű festménye, amelyek a korszak kezdetét és zárását is szimbolizálják: a „Talpra magyar” és „Aradi vértanúk, október hatodika” című alkotások, tablók.

A jó hangulatban zajló versenyen a zsűri elnökeként a korszak jeles mai szakértője, dr. habil. Zakar Péter, az SZTE rektorhelyettese értékelte a csapatok felkészültségét, kreativitását, drámai játékát és prezentációit. Munkáját Palásti Károly középiskolai tanár és Szakál Aurél múzeumigazgató segítette.

Ezen az országos tanulmányi versenyen a 10. helyezést szerezte meg iskolánk négyfős csapata: Garas Panna, Jójárt Panna, Kovács Roland Attila és Tóth Dominik Jenő.

Olyan városok katolikus intézményeinek diákjaival mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, mint Mosonmagyaróvár, Esztergom, Miskolc, Kecskemét, Kiskunhalas vagy éppen Jánoshalma.

Büszkék vagyunk helytállásukra, és a négy fordulón bizonyított kitartó felkészülésükre.

Biztatjuk diákjainkat abban, hogy a történelem tantárgy szerteágazó ismeretanyagával bővítsék a következő években is ismereteiket!

Bánné Csontos Ágnes Erzsébet, versenyre felkészítő szaktanár

 

A magyar népviselet napja

Ahogyan Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, népzenekutató mondta: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

Pontosan így tettünk iskolánkban, április 24-én A magyar népviselet napján, amikor tanulóink és pedagógusaink népviseletben, illetve a népviselet elemeit megelevenítő öltözékben érkeztek iskolába, és egy műsor keretében együtt ünnepeltünk ezen a tavaszi napon.

Horváth Tibor tanár úr citerán játszott nekünk, Rimóczi Hunor 6.a osztályos tanuló pedig hangszerbemutatót tartott: dorombon játszott, mindkét előadás teljes mértékben elnyerte a hallgatóság tetszését.

Kis Judit tanárnő vezetésével, énekkarosaink segítségével mindannyian elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt. Beszéltünk arról is, hogy felkerült a kékfestés hagyománya (kékfestés textilszínezési és -mintázási eljárás) a szellemi – kulturális világörökség listájára.

Kárpát-medencei Prózafelolvasó Verseny

2019. április 5-én immár 19. alkalommal rendezték meg a Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolvasó Versenyét Kiskunhalason.

A verseny hatodik éve az egész Kárpát-medence magyarságának, magyar ifjúságának közös ünnepe, a tehetséges és az irodalom iránt érdeklődők seregszemléje.

A verseny idén is túlmutatott a tanulmányi versenyek megmérettetési szokásrendjén. A közös összetartozás jegyében diákok nem egymás ellen versenyeztek, hanem a közös ügyért, a magyar nyelv és az erdélyi irodalom emléke előtt tisztelegtek.

A fővédnökséget ebben az évben is Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke; a rendezést pedig az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület és a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium példamutató szervezettséggel, felemelő és meghitt közeget teremtve vállalta.

Az egyetemi oktatókból, neves szakemberekből álló zsűri ebben az évben is a nagyszámú versenyző közül – a délvidéki, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és szűkebb hazánk kiváló iskolái és líceumai részvétele mellett – mindkét növendékünket díjazta.

Paál Emese Boglárka 7. osztályos tanulónk, aki először indult ezen a versenyen és Szabó Vivien 8. osztályos növendékünk, aki a harmadik alkalommal is kimagaslón szerepelt; mindketten a rangos különdíjban részesültek.

Ezen teljesítmény nem csak azért dicséretes, mert tucatnyi iskolát megelőzve érték el, hanem leginkább azért, mert Wass Albert példaszerűn szép és rendkívüli előadói erényeket megkövetelő meséiből kellett a versenyzőknek igen magas retorikai és stilisztikai követelményeknek eleget tenniük.

Mindezeken túl intézményünk sok évnyi kimagasló teljesítményt felmutatva (több első, második, harmadik helyezés és különdíjak után) elnyerte az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület díját, melyet második alkalommal adtak át.

Szemétszedés a VÍZ VILÁGNAPJÁN

A VÍZ VILÁGNAPján, egy szép tavaszi napon a Szent Gellért iskola felső tagozata szemétszedésre indult.

A természet védelmében, a 6.b osztály kezdeményezésére gyűltünk össze néhány pedagógussal kiegészülve.

Az iskolából indulva a Petőfi-téren át egészen a Híd – parkig szedtük a nagy mennyiségű hulladékot. A lelkes munka után a diákok jutalomban is részesültek.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Csillagné Koncz Andrea tanárnőnek, aki nemcsak természetismeret órákon, de a gyakorlatban is segíti a környezettudatos életmód elsajátítását.

Köszönjük Czakóné Csukonyi Anita, Csikós Szilvia, Balogné Kovács Ilona, tanárnők részvételét és segítségét is, valamint Vass Edina szülő munkáját is.

Külön köszönet a Balogh Gazdabolt Kft.-nek a nagylelkű felajánlásért, védőkesztyűik segítségével bátran „megbirkóztunk” az utunkba kerülő, szemet bántó hulladékkal.

Résztvevő tanulók:

Lavati Csaba
Baranyi István
Sípos Mihály
Sípos Bence
Bazsa Dávid
Balog Annamária
Kocsis Boglárka
Piszmán Katica
Papdi Gergő
Szekeres Janka
G. Kovács Gellén
Dugolity Jázmin
Győrfy Ágnes Anita
Kuklis Eszter
Csillag Virág Bianka
Nyerges Sandor Ádám
Bozó Janka
Bán Péter
Czékus Kincső
Csuka Tibor
Gál-Csik Kata
Király Zoé
Lakos Zsuzsanna
Patyi Márta
Patyi Szabolcs
Pimbor Kristóf
Balog Sára
Bereczki Noel
Harkai Kevin
Jakab Evelin
Krix Hanna
Kucsora Bianka
Kuklis Brenda
Lajos Benedek
Nagy Elizabet
Pálinkó Gergő
Palkó Patrik
Szabó Hanna
Szász Roland
Veszelka István
Vadkerti-Tóth Adrienn
Fehér Brenda
Kovács Boglárka
Kuklis Beáta
Vajger Tibor
Kovács Vivien
Tapolczai Annabella
Lakatos Regina
Antal Laura
Pajlovics Boglárka
Pajlovics Viktória
Kertész F. Bettina
Horvát Gerda
Rabi Izabella
Balázs Dorka
Garas Panna
Rávai Karola
Szalai Máté
Vanyúr Dorina
Csillag Áron
Csillag Léna

Körzeti rajzverseny – Jászszentlászló

Körzeti rajzversenyen vettünk részt 2019. március 12-én iskolánk alsó és felső tagozatos tanulóival Jászszentlászlón. Az alsós évfolyamok a Magyar népmesék témájához kapcsolódóan kis rajzrészletek alapján, azokat kiegészítve és saját fantáziájukat felhasználva csodaszép képeket készítettek. Évfolyamonként különböző rajzrészleteket kaptak: kis gömböcöt, királyfit és királylányt, szegény embert és rókát, fiatal lányt. A rajzokat grafit, színes ceruza, tűfilc vagy filctollak használatával készítették el. A gyerekek nagyon szép eredményeket értek el. Jutalmul a mesevilág egyik jellegzetes tárgyát: „hamuban sült pogácsát” kaptak, a zsűri elismerő szavai mellé.

Alsós évfolyamokon a következő helyezéseket hoztuk el:

1. osztály: 2. helyezett: Barcsik Dorina Anna
2. osztály: 3. helyezett: Kossipos Jázmin
4. osztály: 3. helyezett: Rangli Lea

Hangszerek drapériával volt ábrázolandó feladat a felsős évfolyamosoknak. B-s grafitceruzával dolgozhattak a gyerekek. Itt a kompozícióra, a tárgyak formájára, azok térbeli elhelyezésére, a kép összhatására és az alkalmazott rajzeszköz biztos használatára mind figyelni kell. A feladatot nehezítette a fényviszonyok változása a hangszereken. A vadászkürt csillogását és az ezzel kontrasztos fekete gitár formai nehézségét is rendkívüli érzékkel ábrázolták a diákok.

A munkákat független, szakértő zsűri bírálta el, s ezek alapján a következő helyezéseket értük el:

6. osztály: 1. helyezett: Csiszár Noémi
7. osztály: 3. helyezett: Rafaj Eszter
1. helyezett: Figura Veronika
8. osztály: 3. helyezett: Csiszár Alexandra
1. helyezett: Faris Brittney

Apró dalosok sikere Jászszentlászlón

Ismét a jászszentlászlói Szent László Általános Iskola adott otthont az alsó tagozatosok számára megrendezett körzeti népdaléneklési versenynek. A színvonalas megmérettetésre február végén került sor. A körzet iskoláinak diákjai 1.-2., illetve 3.-4. osztályos kategóriákba sorolva indulhattak a versenyen. Iskolánkat Balogh Csenge (1. osztály), Csillag Léna (2. osztály), Harkai Lili (4. osztály) és Vörös Diána (4. osztály) képviselte.

A versenyt az iskola néptáncosai nyitották, alkalomhoz illő, kedves előadásukkal.

A következő szép helyezéseket érték el diákjaink:

Csillag Léna: 1.-2. osztályos korcsoport, I. helyezés

Vörös Diána: 3.-4. osztályos korcsoport, II. helyezés

A gyermekeknek köszönjük szépen a felkészülést, és a versenyhez való bátorságot!

Kis Judit

Felsős farsang

5. a osztály

5. b osztály

6. a osztály

6. b osztály

7. a osztály

7. b osztály

8.a osztály

8.b osztály