Karácsonyi díszek Kalocsára

Iskolánk 1.a, 5.a, 5.b, 6.a és 7.a osztályos tanulói közel 120 darab fakorongot varázsoltak karácsonyfadísszé, csatlakozva intézményünk Fenntartójának és az ASTRICEUM Érseki Múzeum ünnepi felhívásához. A nagy gondossággal és szeretettel készült alkotások a kalocsai Szentháromság téren felállított óriási ezüstfenyőt díszítik majd.

Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog az első gyertyaláng…

A hagyományokhoz híven a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulóinak és énekkarának közreműködése mellett fellobbant az első gyertyaláng a Kiskunmajsa főterén felállított adventi koszorún. Iskolánk és osztályaink és óvodás csoportjaink koszorúját iskolalelkész atyánk, Zoli atya áldotta meg és közös imával énekkel elindult a „Messiás-várás” és az Úr jövetelére való készület intézményünkben is.

Élő történelemóra a huszárokról

“Rajta tehát velem, aki vitéz!
A csatán elő lobogó tollamra néz.”

A Majsai Kiskun Huszár Bandérium szervezésében 7. évfolyamunk Élő történelemórán vehetett részt 2019. november 29-én, a Konecsni György Kulturális Központban.

A programban először: Prof.Dr. Szabó József hadtörténész mesélt a huszárok által használt fegyverekről, öltözékről,  az 1848-49-es csaták menetéről és eseményeiről.

Ezután Zeninváry Szilárd foglalta össze A huszárság és a ló kapcsolata című előadásában a huszárság kialakulásának folyamatát, illetve saját sokrétű lovas tapasztalatát.

Köszönjük a program megszervezését!

Növendékeink lehengerlő sikere

Ez év november 28-án újra a városi könyvtár adott otthont az évenként megrendezésre kerülő járási prózaolvasó versenynek, mely a körzet általános iskolái között zajló nemes küzdelem volt idén is.

Ebben az évben a harminc esztendeje elhunyt Márai Sándorra való emlékezés jegyében hangolódtak a tanulók a versenyre. A színpad, ahol a növendékek bemutatták a szabadon és a könyvtár dolgozói által kiválasztott prózai műrészletet, egy irodalmi „szeánsz” múltidéző hangulatát adta szándékoltan egy rég letűnt világ polgári díszletezettségével.

Alsós növendékeink közül Katona Karina 1. helyezést, míg Terbe Natasa szintén 4. b osztályos növendékünk 2. helyezést ért el.

Felkészítőjük Konczné Bartal Éva.

Felsős tanulóink közül Nagy Elizabet 7. osztályos tanulónk 2. helyezést, Paál Emese Boglárka 8. osztályos diákunk pedig 1. helyezést ért el.

Felkészítőjük Paál Zsolt.

Versenyzőink szép példát mutattak keresztény és nemzeti szellemiségünk megőrzésének missziójára, kitartásukkal, szorgalmukkal, kiállásukkal bizonyára ösztönzik többi diáktársukat nemzeti értékeink képviseletére, gyarapítására, iskolánk rangjának megőrzésére.

Mondj nemet, képes vagy rá!

A kiskunmajsai EFI szervezésében 2019. november 26-án összevont osztályfőnöki óra keretében tartott Malustyik László mentőtiszt iskolánk hetedik évfolyamos tanulóinak prevenciós előadást a Konecsni György Intézményben.

A “Mondj nemet, képes vagy rá!”című előadáson nem csak az úgynevezett klasszikus függőségi veszélyekről hallhattak tanulóink (dohányzás, drog), hanem a mai fiatalokat érintő internet, közösségi média rejtett veszélyei, sajnálatos elszemélytelenítő hatásai is szóba kerültek. Tanácsokat kaptak azzal kapcsolatban hogyan tudják úgy javukra fordítani a különböző kommunikációs eszközöket és médiumokat, hogy az valóban segítse információkeresésüket/tanulásukat, kapcsolattartást ismerősökkel, és fokozottan tudjanak figyelni minden életterületen a veszélyt jelentő helyzetek felismerésére és kikerülésére.

Köszönjük az előadás megszervezését az Egészségfejlesztési Irodának!

Pályaválasztási szülői értekezlet

Intézményünkben 2019. november 25-ére szerveztük a pályaválasztási szülői értekezletet. A tájékoztató eseményen nagy létszámban jelentek meg a hetedik évfolyam és a nyolcadik évfolyam tanulói szüleikkel együtt.
Az értekezlet elején Balogh Csaba Zoltán pályaválasztási szakértő beszélt a 2020/2021 –es tanévet érintő változásokról, középiskolai felvételi menetéről, a központi írásbeli és szóbeli vizsgáról, illetve a továbbtanulás lehetséges kimeneteléről.
A szakértő úr előadását követően a meghívásunkat elfogadó középiskolák vezetői, képviselői népszerűsítették intézményeiket és az általuk kínált képzéseiket. A szülőknek és tanulóknak lehetőségük volt személyes kérdéseiket mind a szakértő, mind az iskolák felé feltenni, személyesen egyeztetni.

Az idei Katalin – bál

2019. november 22 – én emlékeztünk alexandriai Szent Katalinra. Az adventi időszak elcsendesedése előtt ez az utolsó házi bálunk, melynek idén is nagy sikere volt. A sok tánc mellett közkedvelt volt a klubszoba is, ahol társasozni lehetett, vagy éppen csak leülni és beszélgetni egy jót azokkal, akikkel esetleg máskor nem nyílik erre alkalom.

A tánctér is sokakat vonzott. Diákjaink táncbemutatója emelte a délután színvonalát. A közös tánc és éneklés remek lehetőséget nyújtott a kulturált lazításra. Aki pedig esetleg a sok mozgásban megéhezett, számíthatott arra, hogy a hetedik évfolyam büféjének pazar kínálatából pótolni tudja az elvesztett kalóriákat.

Nagyon szép, várakozással teli napok előtt állunk. Ezzel az eseménnyel méltón lezártuk az adventet megelőző időszakot, hogy ezután teljes lélekkel, illő komolysággal készülhessünk a kis Jézus születésére.

Török Melinda

Diákönkormányzatot patronáló tanár

 

Szent Erzsébetre emlékeztünk….

Hagyományainkhoz híven november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapján, teljes tanulói és nevelői közösségünk valamint két óvodás csoportunk vett részt iskolai szentmisén.

A szentmise végén Ivanics Zoltán iskolalelkész atya megáldotta az oltár elé helyezett „kenyérkéket”, amelyeket a szentmise után osztottunk szét a gyermekek között.

Az idén egy különleges meglepetés is társult a megáldott kalácsok mellé. Terbe István méhész felajánlásának köszönhetően mézkóstolásra is lehetőségünk nyílt. A méz Szent Erzsébet korában becses és értékes gyógyszernek és balzsamnak számított. Örömmel fogyasztották kicsik és nagyobbak egyaránt. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást.

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda közössége

 

Szent Márton napi felvonulás…

Szent Márton püspökről megemlékezve 2019. november 8-án a kiskunmajsai Római Katolikus Templomban Ft. Ivanics Zoltán iskolalelkész atya vezetésével Szent Márton napi igeliturgiát tartott a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájának szülői és gyermek közössége.

Szent Márton életének felelevenítése kapcsán a gyerekek hallhattak arról, hogy Márton eredetileg római katona volt, akit megérintett Jézus tanítása. A legenda szerint hitelességét és önzetlenségét igazolja, hogy egy alkalommal didergő koldusnak adta félbevágott palástját. Amikor pedig püspökké szerették volna őt választani alázatosságában a ludak óljába bújt, hogy kitérjen a feladat elől. A libák azonban gágogásukkal elárulták őt, így hamarosan püspök lett. Mártont halála után szentté avatták.

A megemlékezés végén sor került a gyerekek által készített lámpások megáldására, majd a szülők és gyermekek lámpásaikkal világítva, dalocskákat énekelve, verselve, hosszú tömött sorban vonultak át az iskola épületébe, ahol a gyerekek hallhattak a Márton napi népszokásokról.

Befejezésként az iskola ebédlőjében közös agapén fogyasztották el a résztvevők a finom libazsíros kenyeret és a jószívvel kínált gyümölcsöt.

 

Tóthné Kovács Zsuzsanna
intézményvezető

Szentmise Szent Imre ünnepén…

2019. november 5-én teljes iskolai közösségünk részvételével szentmisét tartott Ft. Ivanics Zoltán iskolalelkész atya.
Nincs mester a tanítványa és nincs tanítvány mestere nélkül. Mindannyian büszkén viseljük címerünket, és hordjuk a szívünk felett Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg képét. Védőszentként és példaképként tekintünk mindkettőjükre.