2018. évi OKM mérés intézményi összesített mérési eredményei

Intézményünk 6. évfolyamos tanulói mindkét kompetencia területen valamennyi viszonyítási csoporthoz hasonló, szignifikánsan nem eltérő eredménnyel zárták a mérést.

8. évfolyamosaink mindkét kompetenciaterületen az országos szövegértés eredményének kivételével, valamennyi viszonyítási csoporteredményénél (országos, városi és közepes városi általános iskolák) szignifikánsan jobban teljesített. Hasonlóan szignifikánsan jobb eredményt értek el a két évvel korábbi és a CSH indexük alapján elvárhatótól is.

Idegennyelvi mérés 2019 – eredmények

A 2019. évi idegen nyelvi mérés eredményei

–        6. évfolyam angol, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 34 tanuló 97 %-a,

–        6. évfolyam német, A1 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 11 tanuló 100 %-a,

–        8. évfolyam angol, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 23 tanuló 100 %-a,

–        8. évfolyam német, A2 szintet eredményesen teljesítette a mérésben részt vett 15 tanuló 46,66 %-a.

Kimagaslóan jó eredményt értek el a hatodik évfolyamosok mindkét nyelvből, valamint a nyolcadik évfolyamosok angol nyelvből.

Jóllehet még mindig a 2017-ben mért országos átlag feletti eredményt értek el, további elemzést igényel azoknak az okoknak a mélyebb feltárása, amelyek azt eredményezték, hogy a két évvel ezelőtt német nyelvből A1 szintet teljesítő tanulóink aránya miért csökkent ilyen drasztikus arányban az A2 szint teljesítésekor.

 

Ballagás 2019

Különdíjas osztályjutalom a rajzpályázaton

120 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kiskunmajsán

Rajzpályázatot hirdetett a 2019-es évben a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Iskolánkból több diák is nyújtott be rajzokat, illusztrációkat Kovács Katalin tanárnő vezetésével. A pályamunkák elbírálásában külföldről Magyarországra látogató tűzoltók is részt vettek.

Büszkék vagyunk, hogy az 5. b osztályban két díjazott tanulót is értékeltek. Tóth Réka nyert el helyezést és a különleges különdíjas nyereményt Bartha Zsófia kaphatta legszínesebb kategóriában.

A jutalmakat Turi Zsolt, a kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára adta át.

Zsófi jutalma volt, hogy az egész osztályával együtt ellátogathatott a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületébe.

Részt vehettünk szervezésükben egy tűzoltósági bemutató előadáson. Láthattuk az ország legjobban felszerelt tűzoltó autóját, szervét.

Megismerhettük a kárjelentés folyamatát.

Betekinthettünk a parancsnoki szobába, ahol láthattuk, hogyan történik egy káresemény megoldásának előkészítő folyamata.

Kipróbáltuk, milyen súlyosak a mentésben használt eszközök.

Megemelhettük a tűzoltáskor használt, működő tömlőt.

Beülhettünk a több mint 30 méter magasságra emelkedő tűzoltó darus kocsiba.

Köszönjük, hogy megismerhettük felelősségteljes munkájukat!

Az 5. b osztály közössége, Bánné Csontos Ágnes Erzsébet – osztályfőnök

Elsőáldozás 2019

„Krisztus teste, szentelj meg engem…”

Elsőáldozás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolánkban

Az eucharisztia a legméltóságosabb szentség, keresztény életünk csúcsa és forrása, amely jelöli és létrehozza Isten népének egységét és építi Krisztus testét.

Ennek vételére készült három éven át a harmadik évfolyam 37 tanulója, így méltó módon járulhattak 2019. május 26- án elsőáldozásra gyermekeink. Sok szervezés és készület előzte meg ezt a szép ünnepet, mely a hitoktatók, tanítók és a szülők közös munkája nélkül nem valósulhatott volna meg.

Nagy ünnep ez! Először magunkhoz venni Krisztust testét, eggyé válni vele, közösségben lenni vele. Talán megfogalmazni nem tudták mindezt diákjaink, de érezték, valami új kezdet előtt állnak. Az egész szentmise más hangulatban telt, átjárta a boldog várakozás izgalma: tiszta szívvel állni a szentélyben, megkapni a szülők áldását, felkészülten várni az Oltáriszentséget, olyan pillanatok sora ez, mely örök emlékként tud a gyermeki szívekbe beleégni.

Ezért mi is imádkozzunk elsőáldozóinkért, hogy az Oltáriszentség rendszeres vétele által erőt és reményt merítsenek a világ küzdelmeihez!

                                                                                              Bővízné Csontos Márta

Balogh Zsófia végzős növendékünk eredményei

Tóth Alex – Balogh Zsófia:

 

Junior II Standard Országos Ranglista 5. helyezés (Szombathely 2018.10.27)

Junior II Latin Országos Ranglista 5. helyezés (Algyő, 2018.11.03)

Junior II Standard Országos bajnokság 5. helyezés (Békéscsaba 2018.12.15)

 

Kovács Kalic Károly – Balogh Zsófia:

Kelet Régió Területi Bajnokság Ifjúsági Standard táncok 2. helyezés (Szentes 2019.03.02)

Kelet Régió Területi Bajnokság Ifjúsági Latin táncok 2. helyezés (Szentes 2019.03.02)

21 év alatti (WDSF U21) Standard Világranglista 7. helyés (Skopje, Macedónia 2019.03.30)

Ifjúsági Standard Országos Ranglista verseny 3. helyezés (Siklós 2019.04.13)

Ifjúsági Latin Országos Ranglista verseny 6. helyezés (Algyő 2019.04.27)

Ifjúsági Standard Országos Ranglista verseny 2. helyezés (Székesfehérvár 2019.05.18)

Több fordulós történelem országos tanulmányi csapatverseny

Sikereink a XVI. Takáts Sándor országos történelem tanulmányi versenyen

170 éve a márciusi ifjak gondolataiban és tetteiben született egy új magyar állam. Alig másfél év múltán megtorlások időszaka kezdődött szabad lelkű hazánk ifjai ellen. A tragikus év viszont büszke eredményekkel is ellátta az utókor Magyarországát.

1849. Ettől az évtől kezdve létezik ismét magyar honvédségünk. Megalapítják Budapesten a Füvészkertet. Későbbi tudós magyarjaink születési éve is ez a gyásszal teli idő. Ekkor született Lóczy Lajos, földrajztudós, Kőnig Gyula, matematikus, Fabinyi Rudolf, vegyész-kémikus, Khuen-Héderváry Károly, későbbi miniszterelnök, Darányi István, jogász, Baditz Ottó, festőművész.

A végzős diákjaink négyfordulós történelem csapatversenyen vállalkoztak arra, hogy ismereteiket felelevenítik, és elmélyednek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben.

A versenysorozat célja a történelem iránti érdeklődés komplex módú felkeltése, tehetséggondozás, képességfejlesztés, valamint a társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek, ének-zene, dráma, hittan tantárgyakhoz kapcsolódóan fejleszteni az írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikációt, rendszerszemléletet, problémamegoldó képességet, térbeli és időbeli tájékozódást, ismeretszerzést, a digitális kompetencia területét. A versenyszervezés a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola tanárnője, Tyavoda Julianna érdeme.

A katolikus iskolák 5-8. osztályos diákjai részére meghirdetett csapatversenyen az országból 34 csapat indult a tanév elején. A legerősebb és legkitartóbb csapatokat várták 2019. május 18-án szombaton Kiskunhalasra, a közelmúltban Európa-szintűen felújított Thorma János Múzeum Galériájába. A helyszín méltó volt az évforduló megemlékezésének helye lenni. Itt található többek között a kiskunhalasi születésű Thorma János festőművész két monumentális méretű és jelentőségű festménye, amelyek a korszak kezdetét és zárását is szimbolizálják: a „Talpra magyar” és „Aradi vértanúk, október hatodika” című alkotások, tablók.

A jó hangulatban zajló versenyen a zsűri elnökeként a korszak jeles mai szakértője, dr. habil. Zakar Péter, az SZTE rektorhelyettese értékelte a csapatok felkészültségét, kreativitását, drámai játékát és prezentációit. Munkáját Palásti Károly középiskolai tanár és Szakál Aurél múzeumigazgató segítette.

Ezen az országos tanulmányi versenyen a 10. helyezést szerezte meg iskolánk négyfős csapata: Garas Panna, Jójárt Panna, Kovács Roland Attila és Tóth Dominik Jenő.

Olyan városok katolikus intézményeinek diákjaival mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, mint Mosonmagyaróvár, Esztergom, Miskolc, Kecskemét, Kiskunhalas vagy éppen Jánoshalma.

Büszkék vagyunk helytállásukra, és a négy fordulón bizonyított kitartó felkészülésükre.

Biztatjuk diákjainkat abban, hogy a történelem tantárgy szerteágazó ismeretanyagával bővítsék a következő években is ismereteiket!

Bánné Csontos Ágnes Erzsébet, versenyre felkészítő szaktanár

 

A magyar népviselet napja

Ahogyan Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, népzenekutató mondta: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

Pontosan így tettünk iskolánkban, április 24-én A magyar népviselet napján, amikor tanulóink és pedagógusaink népviseletben, illetve a népviselet elemeit megelevenítő öltözékben érkeztek iskolába, és egy műsor keretében együtt ünnepeltünk ezen a tavaszi napon.

Horváth Tibor tanár úr citerán játszott nekünk, Rimóczi Hunor 6.a osztályos tanuló pedig hangszerbemutatót tartott: dorombon játszott, mindkét előadás teljes mértékben elnyerte a hallgatóság tetszését.

Kis Judit tanárnő vezetésével, énekkarosaink segítségével mindannyian elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt. Beszéltünk arról is, hogy felkerült a kékfestés hagyománya (kékfestés textilszínezési és -mintázási eljárás) a szellemi – kulturális világörökség listájára.

Mondj egy verset!

Rendhagyó módon, de reményeink szerint hagyományt teremtve emlékeztünk meg a Költészet Napjáról iskolánkban, ahol 20 lelkes, felkészült diák, társai és nevelői buzdítására szavalt verset aulánkban.

 Hallhattunk Petőfi, Babits, Weöres Sándor, József Attila, Tóth Árpád, Osvát Erzsébet, Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor, Mentovics Éva,Csukás István, Juhász Magda költeményt. Volt olyan tanuló, aki saját szerzeményét adta elő, volt olyan kisdiák, aki életében először lépett közönség elé.

Kis előadóinkat emléklappal jutalmaztuk, ösztönözve őket a további szereplésre. A felkészítők munkáját, és a 6. b osztályos lányok aktív munkáját köszönjük!

Iskolai szavalóverseny

Közel 40 tanulónk mérettette meg magát a közelgő költészet napi iskolai versmondó versenyünkön 2019. április 8-án. Ilyen szép számmal idén indultak először szavaló versenyzők az osztályfordulók eredményei után.

 A komoly felkészülés és előadás része a jó versválasztás, a magabiztos szereplés, a vers értelmező előadásmódja. A fellépő diákok szépen helytálltak. A zsűri három különdíjat is kiosztott.

A diákok a Városi Könyvtár rendezvényére juthattak tovább.

Alsós eredmények:

1. helyezett: Révész Csenge

2. helyezett: Barcsik Dorina

3. helyezett: Sipos Rubin.

Különdíjat kapott: Bencsik Bettina, Hachbold Gréta.

Felsős eredmények:

1. helyezett: Molnár Ronett

2. helyezett: Kovács Roland Attila

3. helyezett: Kollár Péter.

Különdíjat kapott: Kuklis Brenda.

A járási szavaló verseny eredménye:

Alsós eredmények:

2. helyezett: Révész Csenge

3. helyezett: Barcsik Dorina

Felsős eredmények:

2. helyezett: Molnár Ronett

3. helyezett: Kovács Roland Attila